Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROWEROWA STREFA Artur Pawełczuk ul. Męczenników Oświęcimskich 4 44-240 Żory. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia, a następnie realizacji usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji usługi, Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy/realizację usługi, Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.